Over ons

Braderie Ginneken

De Stichting Bruisend Ginneken is vanuit de Ondernemersvereniging Ginneken opgericht onder andere met het doel de Ginnekense detailhandel te promoten. Zij organiseert jaarlijks de Braderie in het Ginneken en ook de Kerstmarkt.

Het  bestuur van de stichting  bestaat uit;

Arthur Klessens, voorzitter.

Joop van Bel, secretaris.

Wilma van Rijckevorsel, penningmeester.

Buiten het bestuur verlenen nog een aantal commissieleden hun medewerking aan het organiseren van deze twee evenementen.

Luuk Nobelen en Ronald Vermeulen zijn verantwoordelijk voor de Braderiekrant.

Tim Jené (TJ Events & Entertainment) organiseert het facilitaire deel van de Braderie en het entertainmentprogramma.

Bibiane Staals doet een deel van de sponsoring.

Richard Jansen biedt hand-en spandiensten.

Uiteraard zijn de plaatselijke ondernemers en de in het Ginneken gevestigde horeca partners in de organisatie.

Dit jaar wordt Braderie Ginneken voor de 51ee keer georganiseerd. De festiviteiten vinden plaats van woensdag 14  t/m zondag 18 augustus.

Het Braderieterrein omvat een deel van de Ginnekenweg (vanaf Koningin Emmalaan), Ginnekenmarkt en een deel van de Viandenlaan (evt. optie voor uitbreiding: Raadhuisstraat). De  Koningin Emmalaan wordt (vanaf de Regentesselaan) voor een beperkt aantal dagen toegevoegd (dit enkel voor de kindervrijmarkt).

Het primaire doel van de organisatie is om het publiek dat vanuit Breda maar ook vanuit de omgeving de Braderie bezoekt een beeld te geven van wat de Ginnekense ondernemers te bieden hebben. Vrijwel alle aan het parcours gelegen Ginnekense ondernemers nemen, met deze doelstelling in het achterhoofd, dan ook aan de Braderie deel. Binnen de gehele organisatie nemen zij dan ook een prominente plaats in. Een groot aantal standhouders van buiten het Ginneken nemen graag hun plaats in op de Braderie waarmee het mogelijk wordt tot een totaal van ca. 100 aanbieders te komen.

Naast de min of meer commerciële doelstelling zullen ook alle culturele en sociaal/ maatschappelijke organisaties uitgenodigd worden zich tijdens de Braderie te tonen.

Op het Braderieterrein zullen ook professionele kunstenaars, die dat wensen, een plaats krijgen.

De twee in het Ginneken gelegen kerken hebben al medewerking toegezegd.

Om de doelstelling “het Ginneken aan een groot publiek te tonen” te behalen wordt er een uitgebreid en zeer divers entertainment programma geboden wat een grote toestroom van het publiek ten gevolge heeft.  De polite telling in 2018 heeft aangetoond dat het aantal bezoekers naar  110.000 is gegroeid. De aanwezigheid van de aan het Braderieterrein grenzende Kermis is voor een deel van het publiek mede een reden de Braderie te bezoeken;  de Kermis en de Braderie versterken elkaar!

Het programma kent diverse onderdelen en wordt, waar mogelijk, met lokale artiesten en organisaties ingevuld.

Muziek, met dagelijks een groot aantal optredende artiesten maar ook een optreden van de plaatselijke harmonie. Diverse koren zullen hun klanken over de hoofden van de bezoekers uitstrooien.

Op zondag vindt “Plein Air” plaats.  Dit is een culturele manifestatie langs de rivier de Mark. Ook stellen Ginnekense kunstenaars die dag hun ateliers, gelegen binnen de “kunstroute”, voor bezoek open. Ook amateur (beeldende) kunstenaars kunnen die dag tegen een geringe bijdrage een plaats op het Braderieterrein innemen.

De organisatie stelt zich tot doel om aan de Braderie enkele onderdelen toe te voegen om daarmee een nog breder publiek te trekken. Een eerste stap is om het zondagprogramma zodanig in te richten dat van een familiedag gesproken kan worden. Niet alleen het entertainment wordt hierop ingericht ook het aanbod van gericht op het gezin zal daar dan een prominente plaats moeten krijgen. Te denken valt aan clowns en straatentertainment voor de kinderen, aandacht voor en van kinderopvang. Het gevarieerde aanbod zal het programma voor ieder wat wils maken.

Mogelijk dat aan het zondagprogramma ook nog een modeshow wordt toegevoegd.

Mocht dit allemaal gerealiseerd kunnen worden is het bestuur van mening gedurende 5 dagen een prachtig aanbod van activiteiten te hebben samengesteld. Voor jong en wat ouder, voor liefhebbers van kunst en cultuur en voor hen die van muziek houden.

Dit alles met hulp van een aantal Ginnekense vrijwilligers en de partners zoals de in het gebied gevestigde dienstverleners, detail handel en horeca. Maar ook niet te vergeten het
Ginnekense verenigingsleven.

Voor wat betreft de kindervrijmarkt zal het bestuur dit als onderdeel van de totaal organisatie opnemen. Wel zal hierbij wel meer structuur worden aangebracht alsmede regels die de goede orde en veiligheid bevorderen. Dit jaar zal de kindervrijmarkt op woensdag tussen 12.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 12.00 en 18.00 uur plaatsvinden en slechts voor kinderen toegankelijk zijn! Locatie:  Koningin Emmalaan.

Uiteraard wordt er aan de bezoekers geen entree gevraagd. Daarmee zou het doel van de Braderie; het presenteren van de Ginnekense ondernemers en het verbinden van haar bevolking door middel van het aanbieden van een grote hoeveelheid entertainment, in het gedrang komen. Het mag bekend zijn dat de Braderie in het
Ginneken, evenals het Jazzfestival in het Bredase centrum, door veel bezoekers ook aangegrepen wordt om elkaar te ontmoeten. Ook waar het Ginneken qua bevolkingsopbouw een verandering ondergaat is het een goede gelegenheid de nieuwe Ginnekenaren (een Ginnekenees is in het Ginneken geboren) met elkaar kennis te laten maken. Een  kans, die zo blijkt,  met graagte wordt aangegrepen. In dat kader heeft de Braderie ook nog een sociale functie.

Zoals eerder aangehaald wordt de Braderie georganiseerd door de Stichting Bruisend Ginneken. Alle Ginnekense partijen zijn ook dit jaar weer enthousiast om, op welke wijze ook, medewerking aan de organisatie te verlenen en daarmee de kans op een herhaald succes te vergroten.